Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Thiết lập kết nối an toàn cho trang web ngói INARI

Bằng việc sử dụng giao thức kết nối an toàn HTTPS thay vì HTTP, việc truy cập trang web www.ngoinhat.net sẽ an toàn hơn.

Kết nối an toàn


Như vậy, các đường dẫn bắt đầu bằng HTTP sẽ được thay thế bởi HTTPS. Những đường link cũ cũng được tự động chuyển sang giao thức mới này.

https://www.ngoinhat.net - Trang chủ giới thiệu về ngói mầu INARI của nhà PP Tăng Bình Dương
https://www.ngoinhat.net/p/ngoilop.html - Ngói sóng INARI
https://www.ngoinhat.net/p/ngoiphang.html - Ngói phẳng INARI
https://www.ngoinhat.net/p/dailyngoi.html - Các cửa hàng VLXD có trưng bày sản phẩm INARI
https://www.ngoinhat.net/p/nhamaithai.html - Một số mẫu nhà biệt thự đẹp lợp ngói.

Gọi hoặc Chat Zalo