Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

INARI: Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Toàn văn giấy chứng nhận nhà máy ngói màu INARI (Công ty VLXD Mới Thành Đông) đạt chuẩn QLCL ISO 9001:2008

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Phát triển VLXD mới Thành Đông (địa chỉ: thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008 cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng ngói xi măng ép.

Giấy chứng nhận hệ thông quản lý chất lượng có giá trị từ 13/10/2015 đến 13/10/2018.

Gọi hoặc Chat Zalo